Partners

Voor wie?

Ben je een professioneel dienstverlenend bedrijf en wil je plug-and-play je eigen platform, kies dan voor onze oplossing. Klanten kunnen 24x7 diensten boeken en je kan er gelijk mee aan de slag!

 

Vernieuwing en innovaties doen wij met partners

Een van onze partners is SWO Drimmelen. Zie voor hun platform: www.mpij.nl/swo

Wil je een demo, dat kan. Zie alvast onze demo pagina onder www.mpij.nl/helena of www.mpij.nl/klusbedrijf

De demo die je ziet is de homepage en geheel op te maken naar je eigen organisatie en coleur locale.

Naast je eigen platform en homepage stellen we ook een back office beschikbaar https://www.mpij.nl/wo/login

Wil je meer weten, e-mail of bel ons!

 

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Om te kunnen blijven voldoen aan de stijgende vraag naar efficiency zullen organisaties moeten vernieuwen. Meer doen met minder mensen en middelen. Dan kan door te vernieuwen, gebruik te maken van technische innovaties en door samenwerking!

Tegelijkertijd vormen innovaties voor veel organisaties een bedreiging. Ze leiden tot nieuwe toetreders die sneller vernieuwingen hebben omarmt en die – vaak op commerciële basis – op zoek zijn naar marktaandeel. Hoewel deze partijen misschien niet altijd de beste zorg en service leveren kan een lagere prijs reden zijn om over te stappen.

Voor diensten organisaties kan het lastig zijn om te innoveren. Zij missen knowhow, middelen en mensen om te innoveren. 

 

Platform-economie

De laatste jaren hebben online platforms de wereld veroverd. Veel van deze platforms hebben als kenmerk dat ze laagdrempelig vraag en aanbod bij elkaar brengen. De toegevoegde waarde die deze platforms bieden is in hoge mate gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Hierdoor zijn deze platforms snel en goedkoop.

Of deze platforms ook hun intrede doen in bijvoorbeeld de zorg en welzijn is geen vraag, maar een gegeven. Er zijn nu al platforms die diensten als oppassen en huishoudelijk werk koppelen. Wat op dit gebied tot nu toe in Nederland te zien is, kent vaak nog een sterk offline karakter. Maar in het buitenland zijn er ontwikkelingen die inmiddels veel verder gaan en waar bijvoorbeeld een integratie tussen tal van diensten en domotica op het punt van doorbreken staat. 

Het mpij.nl platform

Het mpij.nl platform is door ons opgezet met als missie mensen in de buurt met elkaar te verbinden. Wij geloven in een integrale maatschappij, waar iedereen deel van uitmaakt, ertoe doet en een bijdrage kan leveren. 

Het mpij.nl platform is gebruikersvriendelijk, werkt snel en is eenvoudig. Binnen 4 klikken vind je aanbieders of vrijwilligers in jouw omgeving. Verder wordt het contact ondersteunt met een chatfunctie en kun je over en weer - op basis van gelijkwaardigheid en respect - een beoordeling geven. De afspraken, betalingen en de administratieve afwikkeling worden overzichtelijk weergegeven in de persoonlijke omgeving. Het platform draait op een veilige server (in NL), voldoet aan hoge eisen op het gebied van hacken en privacy, is ontwikkeld op een modern webframework en is schaalbaar.

Waarom moet een organisatie gebruik maken van het mpij.nl platform?

Wil je als organisatie blijvend inspelen op de behoeften en wensen van klanten, dan móet je vernieuwen om diensten te verbeteren, goedkoper te maken of beter nog: beter én goedkoper te maken. Gebruik maken van technieken en geautomatiseerde processen is hierbij vanzelfsprekend.

Denk je daarbij aan de ontwikkeling van een platform, dan is het zeker voor bijvoorbeeld een kleinere organisatie best een opgave om zelf een platform te bedenken, ontwikkelen, bouwen, onderhouden en door ontwikkelen. Daarom kunnen wij dat doen. En als we vervolgens meer organisaties aansluiten worden de kosten voor allen lager. 

Het mpij.nl platform geeft klanten (hulpvragers) direct inzicht in wie in zijn/haar buurt vrijwillig of betaald diensten aanbiedt. De dienstverlener krijgt een gezicht: het is de buurvrouw schuin tegenover of die meneer die om de hoek woont. Dat inzicht is belangrijk, omdat het de drempel verlaagd om van deze diensten gebruik te maken, maar ook om zelf diensten aan te bieden. Het platform kent ook zogenaamde ‘badges’, waarmee aanbieders zich kunnen onderscheiden.

Zeker nadat het eerste contact gelegd is, kunnen vervolgafspraken snel en eenvoudig via het platform worden herhaald. Wij geloven erg in de toegevoegde waarde van een opbouwwerker/buurtcoach/ouderenadviseur in het leggen van het eerste contact (bekijk samen of er iemand in de buurt beschikbaar is), maar daarna kunnen aanbieder en vrager het zelf verder wel regelen via online platform. Vanuit de organisatie kun je contactmomenten volgen en houd je op afstand vinger aan de pols.

Weinig tekst en een intuïtieve benadering zorgen ervoor dat het mpij.nl platform door jongeren en studenten als eerste wordt omarmt. Zij zijn niet van lange teksten en bellen en haken op andere welzijnsplatforms snel af.

Hoe ziet het er precies uit voor uw organisatie?

Wij geloven dat een platform en een lokale betrokkenheid en zichtbaarheid in de buurt elkaar versterken. Zeker voor doelgroepen die nog minder vertrouwd zijn met onlinediensten.

De toegang naar het platform loopt via uw website en volgens uw voorwaarden.  Op de achtergrond draait ons platform. Klanten kunnen vervolgens een afspraak maken, chatten of – als zij er niet zelf uitkomen – contact opnemen met uw organisatie. Het platform ondersteunt de mogelijkheid om vervolgafspraken te maken. Ook is het goed mogelijk dat een buurtcoach samen met een klant het platform doorloopt en het proces begeleid.

Het is belangrijk dat de processen van uw organisatie en het platform goed op elkaar aansluiten. Vanzelfsprekend pakken we dit gezamenlijk op. Belangrijk hierbij is te bereiken dat het platform zo eenvoudig mogelijk ook bij andere organisaties inzetbaar blijft en dat maatwerk zoveel mogelijk moet worden voorkomen om de kosten beperkt te houden. 

Ons streven is om de kosten te beperken tot een jaarlijkse licentie. Daarvoor onderhouden wij het platform en ontwikkelen wij dit (in samenspraak) door. Ook is er een helpdesk beschikbaar. Daar staat wel tegenover dat wij van u een actieve inzet verwachten in het toepassen van het platform.

Voordelen van het mpij.nl platform

  • Het blijft zich continu ontwikkelen.
  • Het is ook voor jongeren aantrekkelijk en toegankelijk.
  • Het ondersteunt alle administratieve processen.
  • Wij zorgen dat het aansluit op uw organisatie. U bepaalt de inhoud en de geleverde diensten.
  • Het combineert betaalde en onbetaalde diensten, waardoor ook heel geschikt voor vrijwilligers
  • Het combineert gesubsidieerde en niet gesubsidieerde diensten, waardoor beschikbaar voor iedereen.

 

Meer weten?  Bel 076-2311311 of mail naar info@mpij.nl

 

Linkpartner worden van Mpij.nl? Stuur ons een e-maitje en informeer naar de mogelijkheden.

- Parkeergarage Groningen