Regeling dienstverlening aan huis

Informatie over de regeling dienstverlening aan huis

Vrijwel alle diensten die op mpij.nl worden aangeboden, vallen onder de Regeling dienstverlening aan huis. Meer informatie hierover vind je op de website van de rijksoverheid. Volg de link naar deze website hier.

Doelstelling van de Regeling is stimulering van de markt voor persoonlijke dienstverlening. Dit wordt bereikt door werkgeverslasten te verminderen en geen administratieve eisen te stellen.

Het is wel belangrijk je te realiseren dat de Regeling dienstverlening aan huis beoogt de aanbieder bepaalde zekerheden te geven. Zo heb je recht op betaling van minimaal het minimumloon, vakantiegeld en doorbetaling bij ziekte. Zorg ervoor dat je bij de vaststelling van je tarief rekening houdt met een opslag ter dekking van deze bedragen.

De Regeling beoogt ook dat je zelf aangifte doet over je inkomsten via de inkomstenbelasting.

Heb je meer vragen? Stel ze gerust. Onze contactgegevens vind je hier.