Over Mpij.nl

Wat wij willen

Mpij.nl is opgericht door Menno Kuiper en Marjard Krijger.

Menno over Mpij.nl: "Onze drijfveer om Mpij.nl op te zetten is om mensen te verbinden. Wij denken dat mensen samen sterker zijn en meer bereiken. Wij zijn er voor iedereen: jong en oud, arm en rijk. Mpij.nl brengt ze samen."

Marjard hierover: "Mpij.nl is ons antwoord op een veranderende maatschappij. Onze maatschappij is steeds individualistischer. Mensen maken hun eigen keuzes in een steeds mondialere wereld. Maar toch hebben we aan de andere kant allemaal behoefte aan verbondenheid."

 

Niet alleen gemak

Onze waarden vormen de basis. Mpij.nl is er voor iedereen! Omdat het kan en omdat iedereen iets voor elkaar en de maatschappij kan betekenen.

Hierbij heeft Mpij.nl een andere visie dan veel andere aanbieders. We verkopen geen diensten, maar brengen mensen bij elkaar! En dat vergt een andere aanpak. Bij ons zijn de klanten en aanbieders even belangrijk. We zoeken hierbij gelijkwaardigheid. Dat is ook de reden dat iedereen eerst kennis kan maken voordat ze een dienst verlenen of afnemen.